Material curricular de LLENGUA per a tota la primaria

Projecte format per

 • 3 quaderns en paper: un per trimestre per a l’alumne.
 • 1 guia didàctica en paper pel mestre.
 • Plataforma digital.

Plataforma digital que inclou

 • Quadern de l’alumne digitalitzat amb la seva solució per a treballar a la PD.
 • Quadern d’iniciació per saber en quin nivell ens arriba l’alumne.
 • Material de reforç estructurat segons les unitats del curs.
 • Avaluacions per unitats i avaluacions de final de trimestre amb solucions.
 • Contacontes amb àudio per 1er i 2n curs amb lectura i preguntes.
 • Lectures comprensives per 3r, 4t, 5è i 6è curs.
 • Documentació fàcil i entenedora per a fer avaluació per dimensions i les rúbriques.

Objectius del projecte

 • L’alumne treballa de manera autònoma i evolutiva en paper i de manera global i integradora a la pissarra digital de l’aula.
 • L’alumne resol exercicis individualment i dedueixi la norma.
 • Es troba motivat ja que ell mateix es veu com evoluciona.
 • Es respecta la maduresa de l’alumne, ja que cada un treballa al seu ritme.
 • El projecte treballa les múltiples intel·ligències i ajuda que l’aula estigui individualitzada.

Vídeo Demostració

CONTACTA (+INFO)

Sr. / Sra.:

Email:

Telf.:

C. Escolar:

Consulta / Opina: